About this blog

www.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.ws
Glittery texts by bigoo.ws

yang cantik itu budi ,
yang indah itu bahasa

Wednesday, 7 December 2011

Latihan penulisan ~~karangan bahagian C ~~nilai-nilai murni 2

Latihan 3 Tarikh :__________
Arahan : Nyatakan nilai-nilai murni berpandukan situasi.
1. Fong Ling mencuci kasut yang kotor .
____________________________________

2. Fong Ling menolong ibu menyiram pokok bunga.
_______________________________________
3. Fong Ling selalu membantu kawan-kawannya yang lemah dalam pelajaran.
_______________________________________
4. Fong Ling memimpin orang buta itu melintas jalan.
________________________________________
5. Fong Ling membawa anak kucing yang cedera pulang ke rumah.
________________________________________
6. Fong Ling memberi tempat duduk kepada wanita tua ketika berada di dalam bas.
________________________________________
7. Fong Ling sanggup berkongsi makanan dengan kawannya.
________________________________________


Latihan 4 Tarikh :__________
Arahan : Nyatakan nilai-nilai murni berpandukan situasi.
1. Ahmad menderma wang kepada mangsa-mangsa kebakaran.
____________________________________

2. Penduduk kampong membersihkan kawasan kampong.
_______________________________________
3. Ahmad tidak suka berbohong.
_______________________________________
4. Ahmad memulangkan dompet itu kepada tuan punya dompet.
________________________________________
5. Ahmad menceritakan sebab dia lambat ke sekolah kepada guru darjahnya.
________________________________________
6. Ahmad menyerahkan baki wang kepada emaknya.
________________________________________

0 comments:

Post a Comment